Aksturssjóður HSÞ

Aksturssjóður HSÞ pdf.skjal
Umsóknareyðublað

Reglugerð sjóðsins:

 1. grein
  Sjóðurinn heitir Aksturssjóður HSÞ.
 2. grein
  Tilgangur sjóðsins er að taka þátt í ferðakostnaði vegna þátttöku barna og unglinga, 18 ára og yngri, á félagssvæði HSÞ í skipulögðum íþróttaæfingum og/eða skipulögðu félags- og æskulýðsstarfi, á vegum aðildarfélaga HSÞ.
  Félagssvæði HSÞ er stórt, dreifbýlt og vegalengdirnar tiltölulega miklar þegar horft er til heildarinnar og aðstæðna. Með sjóðnum er leitast við að gefa börnum og unglingum innan HSÞ aukin tækifæri til æfinga og þátttöku í skipulögðu félags- og æskulýðsstarfi. Um leið er stutt við skipulagt starf virkra aðildafélaga HSÞ í héraði og jafnframt hvatt til aukins samstarfs milli aðildarfélaga HSÞ þar sem það á við.
 3. grein*
  Eingöngu félagar innan aðildarfélaga HSÞ geta sótt um styrki úr sjóðnum. Umsækjendur geta verið foreldrar/forráðamenn, hópur foreldra eða aðildarfélög HSÞ. Til að umsókn geti farið fyrir aksturssjóð HSÞ þarf akstur á æfingastað að vera umfram 35 km hvora leið. Leitast skal við að sameina í bíla eins og kostur er. Ekki er gert ráð fyrir styrkjum vegna sérstakra æfingabúða utan héraðs.
 4. grein
  Stjórn sjóðsins annast alla úthlutun úr sjóðnum. Hún er skipuð þremur mönnum sem kosnir eru á ársþingi HSÞ til þriggja ára, sitt árið hver. Stjórnin skiptir með sér verkum. Þá skal á hverju ársþingi HSÞ kjósa einn varamann sem stjórninni er heimilt að kalla til ef fjallað er um mál sem tengjast einhverjum stjórnarmönnum persónulega. Skal þá sá stjórnarmaður víkja fundi.
 5. grein
  Vörslu sjóðsins og reikningshald annast gjaldkeri HSÞ.
 6. grein
  Tekjur Aksturssjóðs eru:
  a) 2,5% af óskiptum lottótekjum HSÞ
  b) Tekjur frá Íslenskum getraunum*
  c) Frjáls framlög og söfnunarfé
  d) Vaxtatekjur
 7. grein
  Stjórn sjóðsins setur nánari úthlutunarviðmið en gengið er út frá ákveðnum einingatölum fyrir hvern ekinn kílómetra.
 8. grein
  Hægt verður að sækja um styrk frá sjóðnum vegna ferðakostnaðar og verður umsóknarferli auglýst 3 sinnum á ári. Umsóknir eiga að berast á þar til gerðum eyðublöðum sem aðgengileg verða á vef HSÞ.

Samþykkt á Ársþingi HSÞ í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017 og var þá fyrri reglugerð jafnframt felld úr gildi.
*Breytingar voru samþykktar á 10. Ársþingi HSÞ í Ýdölum 11. mars 2018 þar sem viðmiðunarvegalengd var lækkuð úr 40 km í 3. grein, og tekjuliður í 6. grein b) liðar var leiðréttur